īkstītes dziesma

nezinu, nezinu, nezinu

es negribu es negribu es negribu vairs mammu es gribu gribu liela augt un neēst debess manu iet gulēt vēlu gribu es nevienu neklausīt neviens neviens lai nevar nekā man padarīt neviens neviens lai nevar nekā man padarīt