Zviegtin' zviedza kara zirgi

Tautas dziesma, Skyforger

Zviegtin` zviedza kara zirgi
Karavīrus gaidīdami ;
Karavīri zobentiņus
Uz akmeņa tecināj` .

Iztrinuši zobentiņus
Krustām lika zvērēdami :
Labāk manu galvu ņēma ,
Nekā manu tēvuzemi !

Es jums saku , sveši ļaudis :
Šai zemēi nenāciet - 
Dzied man zelta lakstīgala
Zobentiņa galiņā !