Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas

Zigmars Liepiņš, Tautas dziesma, OPUS, Mirdza Zīvere

Sniegi sniga āriņos
Balti jāja karavīri.
Tālu bija nepazinu
vai nav mani bāleliņ

zibzsnī zvaigznes aiz
daugavas Melnajos debešos
saku dieva eņģelīši ne
būs miera Šai zemē

Saule gaisu sajaukusi,
Aizsasprieda ozolā
Kungi,karu sacēluši
Sauca manus bāleliņ.

Pēr kalniņu vējiņš pūta
Putas grieza ezerā.
Bālenītis karā jāja,
No akmeņa sirdi ņēma

Kur,māmiņ,tu sēdēji
Karavīrus lolodama?
Daugaviņas maliņā
Dziļ asar pelēcīt.

Kad dēliņ tu atnāksi
No kariņa atpakaļ?
Tad māmiņa es atnākšu
kad zaļos sētas mieti.

Kad zaļos sētas mieti
Kad sapuva akmentiņi
Tad,māmiņ es atnākšu
no kariņa atpakaļ.

Kas redzēja rīta zvaigzni
vakarā uzlecam?
Kas redzēja pārejam
karā dotu bāleliņ