Vīns, siers un divas mazas mušas

Imants Kalniņš, Aigars Jirgens, Autobuss Debesīs

Vīns, siers un divas mazas mušas,
Kas logā aizelsdamās sīc
Ir visas ilgas aizmigušas
Ir plaukstā ieslodzīta sirds

Vīns, siers un divas mazas mušas
Pie tā būs šodien jāpaliek
Jo debesis ir plēstas pušu
Jo Tavi glāsti citam tiek

Vīns, siers un divas mazas mušas
Tās muļķes logā skrien un skrien
Drīz vakars iedegs domas tumšas
Drīz man būs sirdi jāpiesien

Vīns, siers un divas mazas mušas
Šo nastu ilgāk nepanest
Es spožas sveču liesmas kuršu
Es rakstīšu Tev vēstules