Vilšanās

Uldis Kazinovskis, Uldis Kazinovskis, Uldis Kazinovskis

      Kad tevī iemīlējos es
     Jau domāju tu laimi nes
    Tu steidzies laivu projām irt
    Vai liesmā naktstaurenim mirt
     Par tevi Dievu lūgtu es
     Lai likteņlaivas kopā nes
     Tev šūpuļdziesmu dziedātu
     Un mīlas vārdus čukstētu

  Piedz. Uz ko lai tagad zēniņš cer
       Ja viņa mīlu kājām sper
      Ja dvēsele tam pušu plīst
       Tad glāzīte lai pilna līst
      Jau tumšā naktī gaisma svīst
      Par meiču zēnam domas klīst
       Un dvēsele tam pušu plīst
       Lai glāzīte tad pilna līst

     Es balsī tavā klausījos
      Un tavos matos ievijos
      Man ievu smarža atmiņā
      Un tavi skūpsti nemaņā
      Tu kājas rasā mazgāji
      Kā vasara tu aizgāji
     Kā šķirties man no meitenes
     Bez viņas siltās saules es

   Piedziedājums

 Dziesmu aranžējis un skaņas apstrādi
 veicis EINĀRS LIPSKIS, Rēzekne 2020.g.