Verokoko

Raimonds Pauls, J.Peters

ĢIFTE NĀVĪGĀ UN SALDĀ VEROKOKO 
NOREIBINA, AIZMIDZINA, VEROKOKO! 
UN TU GULI UN TU SAPŅO. VEROKOKO! 
AIZIET MĒNEŠI UN GADI, VEROKOKO! 
UN TU IZPĻĀPĀ PA MIEGAM VEROKOKO! 
VISUS SAVUS NOSLĒPUMUS. VEROKOKO! 
MĒLE AIZLIDO NO MUTES, VEROKOKO! 
PĻĀPĀDAMA, ŽVADZĒDAMA, VEROKOKO!

VEROKOKO, VEROKOKO, VEROKOKO! 
MĒLE AIZLIDO NO MUTES. VEROKOKO! 
VEROKOKO, VEROKOKO, VEROKOKO! 
PĻĀPĀDAMA, ŽVADZĒDAMA VEROKOKO! 

KAD TU MOSTIES, TAD TEV BĀRDA VEROKOKO! 
IR JAU SPURAINA UN SIRMA. VEROKOKO! 
PIENĀKS BĒRNI UN TEV SACĪS, VEROKOKO! 
CELIES, TEĀTRIS JAU BEIDZIES! VEROKOKO! 
PRASĪS BĒRNI - KO TU GADIEM VEROKOKO! 
GULI TE KĀ PIEMINEKLIS? VEROKOKO! 
CELIES! TAGAD CITS IR GADSIMTS, VEROKOKO! 
CITA PAAUDZE UN LUGA. VEROKOKO! 

VEROKOKO, VEROKOKO, VEROKOKO! 
MĒLE AIZLIDO NO MUTES. VEROKOKO! 
VEROKOKO, VEROKOKO, VEROKOKO! 
PĻĀPĀDAMA, ŽVADZĒDAMA VEROKOKO!