Upei pāri

Raimonds Pauls, Ojārs Vācietis, Aija Kukule

Sudraba upei peldēju pāri
Raudiņas spurā turēdamās.
Tēvs mani bāra, māte mani bāra
Kas nu tagad būšot no tikuma.

Ciema puiši melsa-bijusi nāra,
zaļiem niedru matiem ,aiz līkuma.
Tikai vienas rokas, tikai vieni skati
Raudzījās uz mani un klusēja.

Viņam Jāņu naktī mani zelta mati
Ieslīdēja klēpī un dusēja.
Vai mums dzīvot nepārī, vai mums dzīvot pārī
To es sev vairs neprasu, turp iedama.