Tu un cits

Raimonds Pauls, J.Peters, Aija Kukule

Atkal tev tik ļoti gribas mīlēt,
Mīļais mans un romantiskais draugs!
Bet man liekas - šajā spēlē 
Viens par tevi gudrāk spēlē,
Un...
Tas ir viens cits.

Runā viņš par tevi trīsreiz mazāk,
Bet par tevi trīsreiz vairāk mīl,
Un viņš trīsreiz sola mazāk,
Toties trīsreiz vairāk prasa,
Un...
Tas ir viens cits.

Viņš ir cits, un tāpēc tev ir jāatkāpjas
Romantiskās sāpēs, kas tev sirdī rāpjas.
Tev ir jāatkāpjas, tev ir jāatkāpjas,
Jo pār žogu rāpjas dvēselē man cits.

Bet, ja tev tik ļoti gribas mīlēt,
Retro mans, tik senlatviskais draugs,
Tad tev būs daudz gudrāk spēlēt -
Tā, kā prot tas svešais spēlēt,
Tā, kā pieprot cits.