Triānas Parks - Viss ir izdomāts

Triānas Parks

Tevis nepietiek,
Manos vakaros! 
Kamēr gaidu es,
Saule nosirmos!
Neviens nejautā,
Neviens nezinās!
Ēnu teātrī,
Mēs lomās mainītās!

2X
Par mums jau viss ir uzrakstīts,
te viss ir izdomāts -
kā skumja filma skan, kad sirdi uzvar prāts!

Gara diena aug, Tavos skāvienos.
Lēnu skaitu es, dilstot mēnešos.
Nezinās neviens - kā lai nosargā?
Tevi zaudēt bail, augot divatā!

2X
Par mums jau viss ir uzrakstīts,
te viss ir izdomāts -
kā skumja filma skan, kad sirdi uzvar prāts!

Un gūstot var zaudēt
un zaudējot var visu!
Aplis no jauna noslēgsies!
Viegli kas nāk, lai nāk tie, kas aiziet!

5X
Un aplis no jauna iesāksies!

2X
Par mums jau viss ir uzrakstīts,
te viss ir izdomāts -
kā skumja filma skan, kad sirdi uzvar prāts!