Tomēr jāpadomā

Zigmars Liepiņš, Normunds Beļskis

Iesim, manu meitenīt, kur jauka meža pļaviņa,
Tur smaržo siens, tur putni dzied, tur dzied.

Ko mēs sienā darīsim? Man bail no ļauniem kukaiņiem,
Tie iekost var, tie iedzelt var, tie var!

Saki, saki, saki – jā, iesim meža pļaviņā…

Saki, saku, saku  - nē, bailes man no kukaiņiem,
Mājās gaida māmiņa, silta, jauka gultiņa…
Tomēr jāpa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-padomā.

			Domā, domā, domā…

Iedod, manu meitenīt, man vienu mazu bučiņu
Tā salda būs kā medutiņš, tā būs.

Tikai vairāk neprasi, es gan tev sevis nedošu
Ko tētiņš teiks, ja uzzinās, ko teiks?

Saki, saki, saki – jā, iesim meža pļaviņā…

Saku, saku, saku-nē, ak, ko nu vairs, lai notiek tā
Jaukā meža pļaviņā, mīļais, tavā tuvumā…
Tomēr jāpa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-padomā.

		Domā, domā, domā…
			
(starpspēle)

Saki, saki, saki-jā, kas tur, - viena bučiņa?

Saku, saku, saku-nē, ak, ko nu vairs, lai notiek tā
Jaukā meža pļaviņā, mīļais, tavā tuvumā…
Tomēr jāpa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-padomā.

		Domā, domā, domā…

Kāpēc, puisīt, projām ej? Te ir tik jauki divatā,
Te smaržo siens, te putni dzied, te dzied…

Ko mēs sienā darīsim? Man bail no ļauniem kukaiņiem,
Tie iekost var, tie iedzelt var, tie var!

Saki, saki, saki-jā, kas tur,-viena bučiņa?

Saki, saku, saku  - nē, bailes man no kukaiņiem,
Mājās gaida māmiņa, silta, jauka gultiņa…
Tomēr jāpa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-padomā.

			Domā, domā, domā…