Tēvijas dziesma

-, -

Dievs, svētī Kurzemi (Vidzemi),
Šo maizes zemīti,
Kur mītam mēs!
Lai tava svētība
Mūs visus piepilda
Un katru apgādā,
To lūdzamies!

Lai ogas, ābolus
Un augļus visādus
Mums dārzi nes!
Lai mūsu druviņās,
Kas labi uzkoptas,
Aug kuplas vārpiņas.
To dodi, Tēvs!

Ko taisni lūdzamies,
To klausa žēlīgs Dievs
No augšienes.
Viņš skata mūsu prāt’,
Arvienu mums ir klāt
Un negrib bēdas krāt,
Bet priecināt.

Ak, dārgā dzimtene,
Tu, mīļā Latvija,
Lai Dievs tev’ redz!
Lai ciemus, pilsētas
Un laukus, zemniekus,
It visus cilvēkus
Viņš mīļi sedz!