Teic, kur zeme tā

Raimonds Pauls, A.Krūklis, N.Bumbiere,V.Lapčenoks,M.Vilcāne,O.Grīnbergs

Teic, kur zeme skaistākā,
Tur, kur smilgas zied,
Teic, kur skarbā zeme tā,
Te, kur akmens dzied.

Te ir tava dzimtene,
Smilšainais krasts,
Te pa baltu miglas stigu
Ceļu mājup rast.

Te, kur egles vējā dzied,
Te, kur smaržo siens,
Te, kur tēvu taka iet,
Miglā dzērves brien.