Tavs stāsts

The Sound Poets, The Sound Poets, The Sound Poets

Tavs stāsts ir sācies, kad gadsimts šis
Drīz sabruks kā kāršu nams, tad zelts
Un nogrims tai dzelmē, kur sudrabs mīt...

Tavs stāsts ir sācies, kad horizonts
Tik šķietami visiem vienāds,
Bet tomēr tik dažāds katram veras rīts...

Tavs stāsts, tas atbalsos visu,
Ko kādreiz skarsi tu!
Tavs stāsts, tavs stāsts...

Tavs stāsts būs ēna, kas sekos līdz
Un nenoslēpt to pat kabatā,
Tas plēsīs to pušu kā īlēns ass.

Tavs stāsts būs tāds kādu lemsi pats
Un vārdi to nevar izgreznot,
Jo zini tie mānās, melo, krāpjas aizvien...

Tavs stāsts, tas atbalsos visu,
Ko kādreiz skarsi tu!
Tavs stāsts, to slavēs un nopels
Vēl simtiem dzejnieku!
Tavs stāsts, tā būs tava nasta,
Tīkams nogurums!
Tavs stāsts, tavs stāsts...