Taisnība

Jānis Lūsēns, Edvarts Treimanis-Zvārgulis, ZODIAKS

Nāc ārā no metāla zārka,
Nāc ārā, taisnība, nāc!
Viss asaru pērlēm rotāts un klāts,
Un asins rozēm klāts.

Nāc ārā uz bagātu ražu
Ņem šķēpu vienīgi līdz!
Cērt katrai nezālei galvu,
Kas mūsu laukos dīgst!

Un ne tik vien netaisnos augus
Lai Tava sodība skar:
Cērt gabalos žēlastību,
Un līdzcietību ar'!