Tā tikai šoruden

Imants Kalniņš, Aigars Jirgens, Autobuss Debesīs

Tā tikai šoruden kvēl pīlādžogas sārtas
Un viļņi paisumā kā izsalkuši skrej
Es dzeru kokteili no cerībām un skumjām
Man glāzē zeltainā ko rudens dāsni lej

Tā tikai šoruden dzeļ lapu bites košās
Un otrreiz ābelēs kar baltus ziedus vējš
Starp zariem puskailiem es Tavā sejā raugos
Un nemiers brāzmojošs man sirdī kāpj un spējš

Tā tikai šoruden vēl upe zeltā vijas
Un atmirdz debesīs sen dzelmē grimis laiks
Krīt mirkļi klusumā kā viršos kāra bite
Ir mani nobūris Tavs acu skatiens maigs