Tā notiek

Aigars Pomaskovs, Tālbraucēji

Tā braucot mājup kādu dien/ domās iegrimu mazliet

# par to kā’ laiks un gadi auļiem skrien

Vēl nesen tā kā vakar dien/  bij zāle zaļāka man šķiet

# kad bērnu dienu laimi baudījām 


Par maizes riku dienišķo/ laiks domāt nebija par to

Jo svarīgāks par to mums bij kas cits

Ar basām kājām smilškastē/mēs cēlām pilis meitenēm

# mazi bijām/  mēs lielā pasaulē

piedz.
Vien labi ja / Tā notiek,  Ja ar’ mums tā kādreiz notiek
 
Ir zināms kur tā laime dzīvos rīt

vien labi ja Tā notiek, Lai ar vien tā kādreiz notiek 

Bērnu dienu pasaulē, tas lai tā notiek

Solo >>>>>>>>>

Tāls sapnis visiem bij mums viens / Kļūt lieliem ātrāk      kādu dien 
Jo ‘ likās tādiem būt ai tas tāds nieks

Tā aizmirsās mums pasaka/ kas vakaros bij lasīta

Lieli kļuvām/ mēs mazā pasaulē

piedz.