Tā nebiji tu

Im. Kalniņš, Viks, Autobuss debesīs

Tas nepavisam nebij’ tā
Kā varbūt tagad izskatās
Tie vārdi kurus teicu es –
Tas nebij’ domāts Tev

Vai nebij’ īstenībā tā
Kā dažkārt ļaunā pasakā
Tā balss kuru tu dzirdēji –
Tas nebij’ domāts Tev

Nē ne jau Tu
Nē ne jau Tu
Melos sapinies
Nē ne jau Tu
Nē ne jau Tu
Tik lēti pārdevies

Tavs skatiens apslēpts bija man
Mēs runājāmies jā tas gan
Bet gaisma manī nodzisa – 
Tas nebij’ domāts Tev

Aiz manis durvis aizcirtās
Es vairāk neatvēru tās
Bet sāpe manī palika
Tas nebij’ domāts Tev

Nē ne jau Tu
Nē ne jau Tu
Melos sapinies
Nē ne jau Tu
Nē ne jau Tu
Tik lēti pārdevies

Nu mana sirds var nožēlot
Un tev man mūžam nepiedot
Tas kā es tevi gribēju –
Tas nebij’ domāts Tev

Tas nepavisam nebij’ tā
Kā varbūt tagad izskatās
Kas varbūt būtu abiem mums – 
Tas nebij’ domāts Tev

Nē ne jau Tu
Nē ne jau Tu
Melos sapinies
Nē ne jau Tu
Nē ne jau Tu
Tik lēti pārdevies