Svētelis

Ēriks Ķiģelis, Dzintra Žuravska, Līvi

Nešaujiet mājas pievārtē putnus!
Svēteli, svēteli nešaujiet!
Zaļa un spirgta zem svēteļa spārna
Augu vasaru zeme zied.
ooooo....... zeme zied!

Skatieties redziet, cik plaši un brīvi, 
Svētelis debesīs riņķo un slīd.
Veroties viņā ticēt mums gribas, 
Nebūs vairs kara ne šodien, ne rīt.

Pirmais, kas krāsmatās atpakaļ pārlido, 
Vecajā ritenī ligzdu sāk.
Klabinot klabekli, gaida, kad ļaudis
Mājup no kara un svešatnes nāks.
ooooo........ mājup nāks!

Stārķēni ligzdā plivina spārnus, 
Aiziet bērni no pavarda guns.
Stāv jumta korē droši un cēli 
Miera un mūžības svētais putns.

Nešaujiet mājas pievārtē putnus!
Svēteli, svēteli nešaujiet!
Zemes lodi paņemiet plaukstā, 
Zem svēteļa spārna to palieciet!

ooooo...... palieciet!
ooooo...... palieciet!