Šūpuļa dziesma

Cosmos

Aizveri actiņas, mīlulīt, nu
Miedziņš dar’ mīkstu tev spilventiņu.
Sapnītis klusiņām klātu tev nāks,
Viegliņām rociņām glāstīt tev sāks.

Puķītes actiņas miegā jau ver,
Mēnesis ezerā sidrabu ber.
Naksniņā kukainīts, taurenīts dus,
Naksniņā vēsmiņa lapiņās klus.