Šūpoles

Raimonds Pauls, Guntars Račs, Ance Krauze

Es šūpošos tik ilgi, ilgi, ilgi,
Līdz kamēr zars no zara nolūzīs.
Es mīlēšu tik karsti, karsti, karsti,
Cik karsti sadeg ogles ugunī.
 
Es lidošu kā putni lido projām,
Līdz kamēr vējš uz augšu mani cels.
Es dzīvošu tik ilgi, ilgi, ilgi,
Cik mani slavēs kāds vai pels.

	Piedziedājums:
	Šī dzīve ir kā šūpoles,
	Uz augšu ceļ un tūlīt nes uz leju
	Šī dzīve ir kā šūpoles,
	Es nāku un jau tūlīt projām eju

Es šūpošos tik ilgi, ilgi, ilgi,
Un lejā krītu augšup celdamās.
Es ticēšu tik ļoti, ļoti, ļoti,
Ka mani vienu lejā neatstās.

Es šūpošos tik ilgi, ilgi, ilgi,
Līdz kamēr skumjas nomainīs prieks.
Es turēšos pie abiem virves galiem,
Kad šūpoles pret debesīm mūs trieks.