Šūpļdziesma

J.Lūsēns, Pēters Brūvers

Guli, guli mazais šmuli
Un lai tevi sargā Dievs
Līdz pat izmisumam guli, siena čupā ieracies
Guli, guli, guli guli

Līdz pat zilam miķelītim 
Nebeidzamās lietavās 
Guli pasaulei par spīti, vēsas saules ieaijāts
Guli, guli, guli guli