Suņi zaķim pēdas dzina

Latviešu tautasdziesma

Suņi zaķim pēdas dzina, 
Purvus, mežus bradājot.
Vau, vau, vau, vau, vau, 
Vau, vau, vau, vau, vau,
Purvus, mežus bradājot, 
Purvus, mežus bradājot.

Apzeltīta vāverīte
Pār celiņu pārtecēj'.
Vau, vau, vau, vau, vau, 
Vau, vau, vau, vau, vau,
Pār celiņu pārtecēj',
Pār celiņu pārtecēj'.

Maza bija, bet ražena
Diža meža vāverīt'.
Vau, vau, vau, vau, vau, 
Vau, vau, vau, vau, vau,
Diža meža vāverīt',
Diža meža vāverīt'.

Asti vieni parādīja
Medinieka sunīšiem.
Vau, vau, vau, vau, vau, 
Vau, vau, vau, vau, vau,
Medinieka sunīšiem,
Medinieka sunīšiem.