Sprāktin,sprāga egles malka.

Tautas dziesma

Sprāgtin sprāga egles malka,
Pie uguns pieliekot.
   Tā sprēgāja dēlu māte,  
   Man vainiņas rādīdama.
Skaidri slauku tautu namu,
Skaidri tautu istabiņ`,
   Dēlu māte salmiem kaisa,
   Man vainiņas rādīdam`,
Celies agri tautu dēlis,
Pacel mani celdamies.
   Tu jau labi pats zināji,
   Kāda tava māmuliņ`.
Vienu rītu piecēlusi,
Iet ciemāi skanēdama.
   Iet ciemāi skanēdama,
   Kā pulkstenis zvanīdam`.