Skopa vīra kāzas

G.Freidenfelds, Gunārs Selga

Man nozaga līgaviņu kāzu vakarā,
Ko nu vairs tu meklē viņu – vai, vai, vai,
Muzikantu vaina bija – vai, vai, vai,
Tu mums maksu nesolīji – vai, vai.

Vara taures neskanēja kāzu vakarā,
Tādus svētkus iecerēji – vai, vai, vai,
Sanākuši izspiedējus – vai, vai, vai,
Kā tu agrāk neredzēji – vai, vai.

Piedz.
Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.

Došu visiem medus alu kāzu vakarā,
Vēl nav visas dziesmas galā - vai, vai, vai,
Atdodiet man līgaviņu - vai, vai, vai,
Sīku naudu skaita viņa - vai, vai.

Šodien manu skopu dabu kāzu vakarā
Nodzersim ar alu labu - vai, vai, vai,
Manta skopa vīra krāta - vai, vai, vai,
Pazūd reizē tam ar prātu kāzu vakarā.