Skauj mani

Kristaps Pujāts, Kristaps Pujāts, Nikolajs Puzikovs

Starp izvēlētiem brīžiem,sapņiem
atrast tevi,vien tevi

Piekļauties un uzrunāt
Vien tevi, vien tevi

Nekrist bailēs aklās,kas sekos,
Mums sekos, mums sekos

Sajust tāvus pieskārienus 
Apmulst,
Vien apmulst,vien apmulst

Piedz.
Skauj mani,skauj mani 
Cieši,jo cieši.
Skauj mani,skauj mani 
Cieši,jo cieši

Sajust tāvus pieskārienus 
Apmulst,
Vien apmulst,vien apmulst

Neizlikties,izlikties
Ar Tevi,vien tevi ,vien tevī

Starp izvēlētiem brīžiem,sapņiem
atrast tevi,vien tevi

Piekļauties un uzrunāt
Vien tevi, vien tevi

Piedz.
Skauj mani,skauj mani 
Cieši,jo cieši.         X2
Skauj mani,skauj mani  
Cieši,jo cieši