Sirdsmīļā meitene

Liepavots

Satvēru tavas maigās plauktas,
Ir laiks tev doties man līdz.
Gaišos brīžus mēs svinēsim kopā,ko debesis rotās.
Mums mēness spīdēs un zvaigznes dejos ap mums
Un atliks tik klusēt
Naktī ietērptie meži un pļavas,
Viss apkārt drīz dusēs.
Un kad satumsīs debesis mazā zvaigznīte skums,
Un nebūs ar mums.
Krītot sudrabu lies pāri galvām
Tā nedejos mums.

Piedz.
Sirdsmīļā meitene kvēlošā
Vienmēr tu esi tik smaidša,
Būsi tu ar mani
Lai nešķirtos mēs it nekad.
Sirdamīļā meitene kvēlošā
Vienmēr tu esi tik smaidoša,
Tu man esi kā spožākā zvaigzne
Kas diemžēl tik īsajās naktīs jau gaist
Rītausmā gaist.  /   solo   /
Un kad atnāks tik negaidot rīts
Atkal noskumšu es,jo zaudēšu tevi.
Cerībā ka mēs tiksimies mēģinu mierināt sevi
Un kad atlidos nakts,es tev apsolu
Būšu vienmēr domās ar tevi,
Neaizmirst man tos skūpstus un glāstus,
Ko kādreiz man devi.  /  piedz  /