Sievietes - v.Baiba Cīrule

Arnis Simsons (simis), Baiba CĪRULE, Arnis Simsons (simis)

    Sievietes - v.Baiba Cīrule
   - mūzika Arnis Simsons (simis)

Ir  sievietes  maigas  kā  pieneņu  pūkas,
Tik  glaudīgas  , siltas tām  vienmēr ir  jūtas.
Pats  mazākais vējiņš tās  sūta , kur  vēlas –
Tam   svarīgas  nešķiet  mīļpūciņas  jūtas.

Prot  pūciņas  lidot  un  mākoņos  peldēt,
Un  cerīgi  cerēt , ka  sāks tās  kāds  mīlēt.
Tās  sarkdamas  klusē  ,tik  virina   plakstus,
Kad  negantais  ziemelis  noplēš  tām  matus.

Ir  sievietes  citas – virs  mākoņiem  plosās,-
Tām  ir  laba  draudzene  –  raganas  slota.
Ir  pašām  ar slotu  tām  reizrēķins   savs -
Tām  pašām  savs  alfabēts , likuma  pants.

Tās  mīl  savu  dzīvi  un  sevi  tur  koši -
Virs  mākoņiem   pieprot  tās   uzlidot  droši.
Tur  nokrata  pinekļus – tie  ir  līdz  brošai -
Pār  mākoņiem  nozib   vien  skatieni  moži.