Sen dzirdēju, nu ieraugu

Sena mitoloģiska tautas dziesma, Skyforger

Sen dzirdēju , nu ieraugu
Dievam sirmi kumeliņi
Dievam sirmi kumeliņi
Sudrabiņa lāsītēm 

Tumsiņāi Dievs atjāja
Kur liks Dieva kumeliņu
Jāj māsiņa pieguļāji
Laid ābeļu dārziņā 

Dieviņš savu kumeliņu
Uz akmeņa dusināja
Lai nerūsa pakaviņi
Aramāi zemītēi 

Uz celiņa es atradu
Dieva jātu kumeliņu
Zelta sedli mugurāi
Sudrabiņa iemauktiņi