Sandija dzied Harim

Nezinu, Sandija, Sandija

Vai tu zini kas tu esī
Vai zini maz cik ļoti,ļotī
Vai maz zini arī too
Cik ļoti mīlu tevi mazais draugs(2x)

Piedz.
Tevi apmīļot cieši,cieši
Kā mazu spēļu lācēnu
Piedošanu šodien skaļi lūdzū
Un tevi mīļi,mīļi saucū(2x)

Zinu ka grēkojusi esmū
Pārī robežām lidojusī
Tevi reiz pievīlusī
Bet vēlāk vainu sapratusī(2x)

Piedz.(2x)
Tevi apmīļot cieši,ciešī
Kā mazu spēļu lācēnu
Piedošanu šodien skaļi lūdzū
Un tevi mīļi,mīļi saucū(2x)
Saucūū....