Šajā pasaulē

Raimonds Pauls, Jānis Peters, Nora Bumbiere un Viktors Lapčenoks

Kam tu raudi, tautu meita?
Sava prieka pēc.
Kam tu smejies, tautu meita?
Savas bēdas pēc.

Cik tev gadu, tautu meita?
Vaigā lūkojies.
Kur tu dzīvo, tautu meita?
Šajā pasaulē.

Pasaulē, kur sen jau klejo
Vientuļi un vientules,
Slavēsim to mīlas pekli,
Nekļūsim par pieminekli
Vecpuišiem un vecmeitām.

Nekļūsim par pieminekli
Glāzītei un pudelei,
Nedzersim tik daudz, cik protam,
Iedzersim pa pinģerotam,
Nedzersim no pudelēm.

Cauri pasaulei mēs ejam,
Ejam divatā caur prieku,
Ejam divatā caur bēdu
Sidrabotus dubļus brist.

Cauri pasaulei mēs ejam,
Ejam izraudāto prieku,
Ejam gavilēto bēdu
Sidrabotus dubļus brist.

Pasaulē, kur sen jau klejo
Vientuļi un vientules,
Slavēsim to mīlas pekli,
Nekļūsim par pieminekli
Vecpuišiem un vecmeitām.

Nekļūsim par pieminekli
Glāzītei un pudelei,
Nedzersim tik daudz, cik protam,
Iedzersim pa pinģerotam,
Nedzersim no pudelēm.

Nekļūsim par pieminekli
Glāzītei un pudelei,
Nedzersim tik daudz, cik protam,
Iedzersim pa pinģerotam,
Nedzersim no pudelēm.