Sabrukusī pils

T.Kleins, G.Račs, Līvi

Ugunī, ugunī sadegod vēji raud
liesmojošā valodā
Ugunī vēji raud
Zeme deg, zeme deg
Svilinot dvēseles
Liesmojoša zeme deg
Zeme deg, akmens drūp

Šī zeme sakarsētā
Caur gadiem, gadsimtiem kalst
Ik lietus lāsei, kas nokrīt
Savā vietā ir jāņem gals

Sakarsētā smilts
Sabrukusī pils
Kā lai tevi atkal
Augšup ceļ?

Kas tur nāk, kas tur nāk
Lēni nāk atpakaļ
Cauri manai apziņai
Kas tur iet, saule riet
Tas ir spēks, tas ir spēks
Ugunī rūdījies
vēnām cauri plūst
Sadeg laiks - mūžīgs kļūst