ŠE, KUR LĪGO PRIEŽU MEŽI

ŠE, KUR LĪGO PRIEŽU MEŽI 

 
1. Še kur līgo priežu meži, esmu dārgām saitēm siets.
   Še ir mana tēvu zeme, esmu dzimis gaujmaliet's. (2x)

2. Tik pie Gaujas, tik pie Gaujas, tik pie Gaujas vēlos 
būt
   Un uz augstās klinšu kraujas sevim līgaviņu gūt. (2x)

3. Svešās zemēs esot jauki, daudzi daiļi brīnmi. 
   Augsti kalni, plaši lauki, greznām puķēm rotāti. (2x)

4. Bet kas svešas zemes, salas man ar savu greznumu,
   Kad es še pie Gaujas malas dzirdu latvju valodu? (2x)

5. Sveika, Gauja! Plūsti knaši tur, kur baltā jūra iet!
   Gadu simteņiem lai braši latvju tauta zeļ un zied! 
(2x)

6. Latviet's esmu, latviet's būšu, latviet's mūžam 
palikšu,
   Un par savu tēvu zemi savu galvu nolikšu. (2x)