Rudacīte

Raimonds Pauls, Nora Bumbiere un Viktors Lapčenoks

1. Vai tu dzirdi,Rudacīte,ka pēc tevis mana dziesma raud?
  Raudi,raudi,Rudens Runci,pārāk vēlu pamodies...

2. Vai tu jūti,Rudacīte,ka aiz spundes kāzu alus rūgst?
  Rūgsti,rūgsti,alutiņi- vecu vīru strebjamais...

3. Nāc pie manis,Rudacīte,tur,kur sēnes dziļi mežā dīgst!!!
  Velti,velti,sēņu veci, baraviku sirmais kungs...

PIEDZ. Nāc pie manis, Rudacīte,
    Es tev 3 lazdas liekšu,
    Es tev 3 lazdas liekšu, jā!!!
    Nāc pie manis, Rudens Runci,
    Es tev 3 dēlus došu,
    Es tev 3 dēlus došu, jā!!!
  Jā,jā,jā,jā,jā- trīs dēlus došu,
  Jā,jā,jā,jā,jā- auklēsi tu,
  Jā,jā,jā,jā,jā- trīs dēlus došu,
  Nē,nē,nē,nē,nē- auklēsi tu!!!! 

4. Vai tu zini,Rudacīte,kā to mūsu pirmo dēlu sauc?
  Pirmo sauc par Smuko Jāni- agri rudzu rītā dzimis...

5. Vai tu zini,Rudacīte,kā to mūsu otro dēlu sauc?
 Otro sauc par Stipro Ansi- dzirnakmeņu stundā dzimis...

6. Vai tu zini,Rudacīte,kā to mūsu trešo dēlu sauc?
  Trešā vārds būs Gudrais Mārtiņš-pasaku un teiksmu dēls...