Rīgā Pirku Sirmu Zirgu.

J.Vītols, Tautasdziesmas vārdi.

Rīgā pirku sirmu zirgu,
Jelgavāi kaldināju.
Jelgavāi kaldināju sudrabiņa pakaviem.

Sudrabiņa pakaviemi,
Dimanti;na nagliņāmi.
Zaļa vara loku liecu,
Sudrabdēļu kamaniņas.

Smalku linu grožu viju,
Sudrabāi mērcēdamsi,
Pirmāk rokas nomazgāju,
Tad grožoju kumeliņ'.

Lai brauc mana līgaviņa
Kā saulīte spīdēdama,
Kā saulīte spīdēdama,
Kā rozīte ziedēdam'!