Rīga,Rīga

R.Jermaka, Latviešu tautasdziesmu vārdi

Rīga,Rīga,stalta ,Rīga,kas tev' staltu darināj'?
Todarīja čakli ļaudis pakavoti kumeliņ    2x
Rīga,Rīga,stalta ,Rīga,kas tev' staltu darināj'?
Todarīja čakli ļaudis ar visiem namniekiem.

Gan liela Rīgas pile,
Salmu jumtu neredzēj'
Ķieģeļiem,dakstiņiem,
Ozoliņa galdiņiem

Kaut man būtu tā naudiņa,
Ka guļ jūras dibenā!
Es nopirktu Rīgas pili
Ar visiemi namniekiem.