Pusnakts balāde

Raimonds Pauls, K.Skujenieks, Nora Bumbiere un Viktors Lapčenoks

Sit pa stīgām, jautrāk sit!
Vēl ir tālu divpadsmit.
Sit pa stīgām, jautrāk sit!
Vēl ir tālu divpadsmit.

Balsī skaidrā, balsī skaļā
Tālē rozes veras vaļā,
Tālē rozes veras vaļā.
Dzīve zila, dzīve zaļa,
Dzīve zila, dzīve zaļa.

Griesti dreb un grīda līgo,
Lāgo, līgo, žvāgo, žvīgo.
Cits sit jautrāk, cits sit jautrāk.
Kas mums ko var padarīt,
Kas mums ko var padarīt.

Vienos vīnos sienas tērpjas,
Sarkans gaiss pret griestiem vērpjas.
Sit pa stīgām, jautrāk sit.
Kas to zin, kas būs rīt.
Sit, sit, sit ,sit ,sit, sit, sit, sit.

Sveces dūmos, sveces trīs,
Sveces dūmos, sveces trīs.

Mīļo brāli, mīļo mās!
Tiklīdz krauklis spārnus mās.
Apakš pusnakts dūnu pirmu,
Vēl vien iekliegtu un sirmu.

Ledus elpa pastaigās,
Ledus elpa pastaigās,
Ledus elpa pastaigās.

Ledus elpa, melna dvaka,
Vienķēs krauklis, duļķēs krauklis,
Trijķēs krauklis, maitu slaka,
Ķērc un saka, ķērc un saka.

Kādēļ kungi, skrandinieki,
Likteņtēva bandinieki,
Meitinieki, speķinieki,
Tagad melnās klaušinieki.

Un elpa nopūš.

Rokas pieaug klāt pie lūpām,
Rokas, kājas sastāv kūpām.
Pupas, ūsas paliek smaidot,
Kuplas bučas nesagaidot.

Zeme drūp, zeme kūp,
Sirds sit jautrāk, jautrāk sit.
Zeme drūp, zeme kūp,
Sirds sit jautrāk, jautrāk sit.

Kas mums ko var padarīt,
Kas mums ko var padarīt.

Balsī skaidrā, balsī skaļā
Tālē rozes veras vaļā,
Tālē rozes veras vaļā.

Dzīve zila, dzīve zaļa,
Dzīve zila, dzīve zaļa,
Dzīve zila, dzīve zaļa.

Sit pa stīgām, jautrāk sit!
Vēl ir tālu divpadsmit.
Sit pa stīgām, jautrāk sit!
Vēl ir tālu divpadsmit.

Un jau atkal mūsu dzīve rit,
Un tur būs mūžam, mūžam,
Mūs tur nepazīt.

Sit, sit, jautrāk sit!
Līdz jau sitīs divpadsmit.