Pilsētā, kurā piedzimst vējš

Imants Kalniņš, Māris Čaklais

Pilsētā, kurā piedzimst vējš,
varen varoša vārna zarā sēž,
jumtu plēš vējš, bet nenoplēš
pilsētā, kurā piedzimst vējš.

Pilsētā, kurā piedzimst vējš,
laivinieks laivai dēli tēš,
zārcinieks zārkam vāku tēš
pilsētā, kurā piedzimst vējš.

Pilsētā, kurā piedzimst vējš,
dzintara latvieši krogos sēž
un pa brītiņam traukus plēš
pilsētā, kurā piedzimst vējš.

Pilsētā, kurā piedzimst vējš,
telefonisti stabos sēž,
labi, ka vējš viņus nenoplēš
pilsētā, kurā piedzimst vējš.

Pilsētā, kurā piedzimst vējš,
plēsēji — plēš, dzēsēji — dzēš,
sēdētāji — kā parasti — sēž,
pilsētā, kurā piedzimst vējš.

Pilsētā, kurā piedzimst vējš,
pieplok pie zemes cilvēku mežs,
saknes jau vējš neizplēš
pilsētā, kurā piedzimst vējš.