Piedod labā

Imants Paura, Imants Lasmanis, "Lāčplēsis"

Nozied jasmīns, krāšņās peonijas,
Aiziet Jāņi, Pēterdiena klāt.
 Drīz pār laukiem tīmeklīšu dzijas
 Atvasaru sāks jau ieaijāt (2x).

Piedod labā tādu sentimentu, 
To man saka zeltains rudzu lauks
 Atnāks rudens un ar milzu menti
 Jaunu maizi lielā abrā jauks (2x)

Piedz. Piedod labā, piedod labā,
    Piedod labā tādu sentimentu,
    Piedod labā, piedod labā - 
    To man saka zeltains rudzu lauks.

Gadskārtas kā graudus mūži vētī,
Katrs mirklis liekas trīskārt svēts, 
 Kad ar pilnu vai ar tukšu klēti
 Savā dzīvē tapsi piemeklēts.

Vēl par agru, lai jau abi skumtu
Liepu ziedos medus bites nāks, 
 Balti gulbji skries pār nama jumtu, 
 Savāds smagums vārpas lejup māks.

Piedz. 

Tā būs mūsu zelta atvasara
Kailā, maigā, brūnā, saulainā.
 Ļoti īsa, tomēr mūžu gara, 
 Kas aiz kalniem zvanīdama nāk.

Piedz. (2x)