Pie baltas lapas

Juris Kulakovs, Pērkons

Pie baltas lapas apsēžos
Kā pie baltas domas kapa
Un kas pažēlos reiz tos,
Kas viens otru nesastapa.

Un kas būs tik drosmīgs pateikt,
Ka nav vainojams neviens,
Kas būs tik drosmīgs pateikt,
Ka nav vainojams neviens.

Piedz.
   Šodien mums visvairāk stāsta
   Lietus lāses pieskāriens
   Un man pietrūkst viena glāsta,
   Vai tev nepietrūkst neviens?