Pāri Torņiem

Jānis Klāsons, K. Pūle, Z. Valters, Maija Roga, TOUNS

Pamosties ar spārniem
Dūmakaini maigiem
Izlausties no rītiem
Tumšiem un aukstiem


Izlēkt un aizlidot
Virs pilsētu torņiem


Virs pilsētu torņiem
Virs skursteņu dūmiem
Virs cilvēku asarām
Virs cilvēku smiekliem


Izlēkt un aizlidot
Virs pilsētu torņiem


Aizmirst sāpīgo
Atrast zaudēto
Iegūt meklēto
Atrast zaudēto


Lidot ar spārniem, plati izplestiem
Vērot sauli ar acīm, plaši atvērtām


Izlēkt un aizlidot
Virs pilsētu torņiem


Aizmirst sāpīgo
Atrast zaudēto
Iegūt meklēto
Atrast zaudēto


Pamosties ar spārniem
Dūmakaini maigiem
Izlausties no rītiem
Tumšiem un aukstiem