Nevajag mierināt

Raimonds Pauls, Leons Briedis, Credo

Ka tu tik spēji man,Tiem aptumšojies skats 
Vai tiešam pienācis mans melnais mūža gads
Kas tagad atliek man vai smagi nopūsties
Un savā nespēkā it visiem atzīties
Bet tas kas baigi mīl ir dzīve pazinis
Kas zina gaužām maz 2x
Jo tikai nelaimē tie vārdi īstākie
Uz dzīvi atveras 2x
Piedz:
Ej .....nevajag mierināt...... ej
ja reiz jūs palīdzet.... ej
man nekā nespējat .....ej
Ej..... ja reiz jums sāpigāk.... ej
Brūci man uzplēšat ej
Nevajag mierināt ej
Kādēļ tik sāpīgi man šorīt acis kvēl
Par savu nedienu ir sevis smagi žēl
Kas tagad atliek man sev virsu pelnus bērt
Un visiem atzīties ka nav vairs dzīvot vērts
Piedz:
Ej .....nevajag mierināt...... ej
ja reiz jūs palīdzēt.... ej
Man neka nespējat .....ej
Ej..... ja reiz jums sapīgāk.... ej
Brūci man uzplēšat ej
Nevajag mierināt ej
Ej .....nevajag mierināt...... ej
ja reiz jūs palīdzēt.... ej
man neka nespējat .....ej
Ej nevajag mierināt ej,ja reiz jūs palīdzēt... ej 
Man neka nespējat ej

Ej.....
Ej.....
Ej.....
Ej.....
Ej.....
Ej.....
Ej.....