Neticu, ka tā var izgaist mīla!

Larisa Mondrusa

Rozes baltās, kuras man toreiz sniedzi,
Ziedēja, kad projām aizgāji.
Lai arī vītušas, tās rokās turu es vēl cieši,
Jo tas ir viss, ko Tu man atstāji.

Piedz.

Neticu, ka tā var izgaist mīla -
Gan atkal tā mums kopā savedīs!
Neticu, ka tā var izgaist mīla -
Gan Tu nāksi drīz, gan Tu nāksi drīz
Un mūsu mīla visas skumjas tālu projām dzīs!


Rozes vītušās nu projām aizsviedīšu,
Tāpat visas mūsu nedienas.
Kas pagājis, to arī visu aizmirsīšu,
Par jaunu sāksim mēs no rītdienas!

Piedz. 

Piedz. Nā na nā, nā nāā

Piedz.