Neslēp smaidu

Pamatinstinkts, Ilze Kalve

Tu aizej armijā.
Es eju pavadīt un pasacīt,
ka tevi mīlu es, 
ka es tev rakstīšu un gaidīšu...
Bet tu?
Tev acīs zudis prieks.
Ir tagad skumji tev,
bet atceries, tu zini, ka gaidīšu es.

P: 2x Atskaties, atskaties, neslēp smaidu.
      Neslēp smaidu, nesaki - nē!
      Atceries, atceries, tevi gaidu,
      tiksimies vasarā te!

Lūk, pirmā vēstule,
ko vakar saņēmu...
Es neticu, vai tiešām taisnība
ir tā, ko raksti man?
To noklusēt nav vērts!
Jo daudz kas mainījies 
un laiks ir apstājies,
bet atceries, tu zini, ka gaidīšu es.

P: 2x

Kad saule norietēs, tad sāksim.
Zūd pasaules zvaigznes, mēs nāksim.
Lai aiziet šis laiks, laid to!
Aizmirsti, laid!

P: 2x