Nenieka man nevajag no jums

Uldis Ozols, Uldis Ozols

Nenieka man nevajag no jums, 
man visa pašai ir gana.
Ir rasa, ir migla un debesu jums
un zvaigznes, kas mēnesi gana.

Nenieka man nevajag no jums,
man visa pašai ir gana,
man pieder tumsavais pusnakts jums
un rītausmas blāzma ir mana.

Ne gaidīt, ne pārmest, ne vilināt jūs,
ne raudāt pie jūsu krūtīm,
vien brītiņu apturēt sapni, kas plūst
garām pa ieplēstām rūtīm.

Nenieka man nevajag no jums,
man visa pašai ir gana,
tie ceļi ir man, kas lietavās tumst
un smiekli, kas cilinot smāna

Nenieka man nevajag no jums,
man visa pašai ir gana,
man pieder tumsavais pusnakts jums
un rītausmas blāzma ir mana.

Ne gaidīt, ne pārmest, ne vilināt jūs,
ne raudāt pie jūsu krūtīm,
vien brītiņu apturēt sapni, kas plūst
garām pa ieplēstām rūtīm.