Negaiss

Fēlikss Ķiģelis, I. Liepiņa, Fēlikss Ķiģelis

Negaiss aiz loga ārdās
Domas nāk savādas prātā
Kur mani žogi 
Kur sienas nav vairs nevienas, nevienas
Mani tu pieradini
Manu būtību mini
Nespēju tukšumā es starot
Kaisle ar bailēm karo

Iemīlēšu ja tevi, zaudēšu daļu sevis
Bailes kā atvars dziļas
Iemīlēšu ja tevi, zaudēšu daļu sevis
Bailes kā atvars dziļas

Spēle sākas no gala
Mīlēt vai atkāpties malā
Dota izvēle man brīva - 
mīlēt, aizrauties, dzīvot

Iemīlēšu ja tevi, zaudēšu daļu sevis
Bailes kā atvars dziļas
Iemīlēšu ja tevi, zaudēšu daļu sevis
Bailes kā atvars dziļas