Nāc!

"Bruģis"

Velti pie tavām durvīm es zvanu.
Nav te no tevis smaržu, ne skaņu.
Redzēju sapni - tu nāci pie manis.
Varbūt mums tomēr nav viss pagalam?
Varbūt mēs ejās skatienus mijām?
Varbūt tik tuvu kā nekad bijām?
Dzīva ir uguns sirdī ko kūri,
Jātiek tai cauri augstuma mūrim.

P: Nāc,tuvāk nāc! Savādāka tu. Savādāks es.
   Pilnmēness naktīs neļauj man aizmigt!
   Neļauj man aizmigt! (Kopā būt)
   Brīžos ar tevi, kad biju es laimīgs.

Ticu, mēs tikai pagājām garām.
Atpakaļ tiksim staru pa staram.
Gribu, lai saki - mēs atkal varam
Noturēt gaismu līdz pavasarim.
Nezinu, kurp lai viens tagad eju.
Kur redz tik droši sev ceļa vēju,
Kas ved pie tevis ātri, bez viltus?
Vienīgais glābiņš man ir tavs siltums...

P: