Mušas nāve

Imants Kalniņš, Ojārs Vācietis

Mušas dzīve pušu ira,
Liela zaļa muša mira.

Citas mušas saceļ brēku –
Kas tai zaļai bij par sērgu?

Viņa baidījās no ziepēm,
Visa apauga ar piepēm.

Visu mūžu zaļā muša
Nezināja, kas ir duša.

Nezinu, vai citas mušas
Ir šo sērgu sapratušas.