Muļķe sirds

R. Pauls, L. Briedis, Ž. Siksna

Dar, ko darīdams, teic, ko sacīdams,
Vai uz katra soļa tev misējas.
Misējas, misējas, misējas, misējas
Un viss mūžam iznāk otrādi.
Jebšu negribot, jebšu tīšuprāt,
Bet tie paši labākie nodomi,
Vēl aizvien, vēl aizvien, vēl aizvien, vēl aizvien
Vēl aizvien tev vējā misējas.

Piedz.
Muļķe sirds, tai nekad, nekur nav gana,
Mīlu to , jo tikai mana, mana ir šī muļķe sirds.

Kur tu liksies tāds, viens pats pasaulē,
Bet vai tādēļ tomēr vērts paļauties.
Paļauties, paļauties, paļauties, paļauties
Jau tūlīt tev gaužām žēlabām.
Neba pirmo reiz, neba pēdējo
Sirds par tevi izrādās stiprāka
Stiprāka, stiprāka, stiprāka, stiprāka
Un tev atliek tai vien pakļauties.

Piedz.