Mīlas mokas

Uldis Kazinovskis, Uldis Kazinovskis, Uldis Kazinovskis

      Mīlas mokas.

  Tu saki tā
     ka nemīli vairs mani
 Un vēlies tikai
       kaimiņdžeku Žani
  Bet vēlos piespiest
     tevi klāt sev cieši
  Un skūpstīt visu
      tevi bieži bieži
 piedziedājums: 2x
  Jau sāpes manī dziļi rokas
  Es nezinu kā tevim sokas
  Es mīlu tavas siltās rokas
  Un jūtu savas mīlas mokas

   Es dzirdu jā
     tur aiziet tavi soļi
   Un nočīkst durvis
        netīkami skaļi
   Un paliek man
     tik ļoti ļoti žēli
   Ka nespiedu es
      tevi klāt sev mīļi

piedziedājums:Jau sāpes manī...

  Dziesmu aranžējis un skaņas apstrādi
 veicis EINĀRS LIPSKIS, Rēzekne 2019.g.