Mēs pārtiekam viens no otra

Juris Kulakovs, Viktors Kalniņš, "Pērkons"

Mēs pārtiekam viens no otra
Un nevis no pārtikas precēm,
Un gaisma no tavām acīm
Nāk lielāka nekā no svecēm.

Viss pasaules lepnums ir tevī,
Kad tu profilā stāvi,
Un tumsa no taviem vārdiem
Tuvina nāvi.

Mēs aizdzīvosim aiz ilgi,
Aiz tālu, aiz burtiem, kas aizplīv secen,
Mēs pārtiekam viens no otra
Un nevis no pārtikas precēm.

Bet dvēseles smaržo
Kā, naktij sadegot, naktsvijoles,
Ja mēs pieskarsimies viens otram,
Mūžība pār mums nolīs.